Separacija

Firma na lokaciji u Konjevićima poseduje postrojenje za separaciju prirodnog šljunka kapaciteta 50m³/h. Krajnji proizvodi nakon separacije prirodnog šljunka su frakcije 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm i iberlauf >32 mm.

Kontrola ispitivanja frakcionog prirodnog agregata za izradu cement betona vrši Institut za puteve a.d. Beograd.

Transport naših proizvoda do krajnjeg kupca vršimo kamionima kiperima.

Firma poseduje sertifikat izdat od strane Instituta za puteve a.d. Beograd da karakteristike ovih proizvoda odgovaraju zahtevima propisanih standarda za izradu cement betona.

Na istoj lokaciji se nalazi i drobilično postojenje kapaciteta 30m³/h za drobljenje prirodnog šljunka. Drobljenjem prirodnog šljunka dobija se proizvod pod nazivom mleveni tampon šljunak 0-63mm.